Marcel Soural

Předseda představenstva společnosti Trigema a.s.

Marcel Soural

Předseda představenstva společnosti Trigema a.s.

Životopis

Ing. Marcel Soural (*1965), přední osobnost v oblasti českého developmentu. Vystudoval Stavební fakultu ČVUT v Praze a po krátkém působení ve stavebních firmách v Německu a v Čechách založil v r. 1994 vlastní stavební společnost se třemi členy (Trigema), která se během let rozvinula ve významnou developerskou skupinu s vlastní stavební společností a vlastní firmou na správu budov a facility management. M. Soural je jejím jediným akcionářem a předsedou představenstva. Je též členem správní rady Centra Paraple, správní rady Asociace pro rozvoj trhu nemovitostí a členem ČKAIT činných ve výstavbě.

Uvidíme se na FINfestu a REALITYfestu