Martin Dratva

Manažer fondu NOVA Green Energy ve společnosti REDSIDE

Martin Dratva

Manažer fondu NOVA Green Energy ve společnosti REDSIDE

Životopis

Martin Dratva působí jako Fund Manager NOVA Green Energy, je zodpovědný za komplexní správu fondu se zaměřením na strategii a nové investice. Před nástupem do Redside působil v energetické skupině GGE, kde vedl oddělení strategického rozvoje, investic a akvizicí, dále zastupoval akcionáře v představenstvech portfoliových společností, ve kterých měl na starosti nastavení nové strategie a turnaround. Po dobu působení ve skupině se podílel na nových akvizicích v hodnotě 70 mil EUR.

Martin je absolventem Vysoké školy ekonomické v Praze se specializací na oceňování podniku a jeho majetku.

Uvidíme se na FINfestu a REALITYfestu