Rostislav Plíva

Předseda představenstva Winstor investiční společnost a.s.

Rostislav Plíva

Předseda představenstva Winstor investiční společnost a.s.

Životopis

Rostislav Plíva vystudoval VŠE v Praze se zaměřením na Peněžní ekonomii a bankovnictví a Fakultu sociálně ekonomickou na UJEP. Během studia v zahraničí se věnoval oboru Hospodářské dějiny. Od roku 2007 přednáší na VŠE a CEVRO předměty z oblastí kapitálových trhů, měnové politiky a bankovnictví, ve kterých získal doktorát. Svou pracovní kariéru zahájil v risk managementu KBC Securities v oddělení pro tržní a kreditní rizika kapitálového trhu. Od roku 2007 začal pracovat ve společnosti Patria Finance, kde prošel všemi úrovněmi makléřské pozice a v roce 2010 byl v Patrii jmenován Ředitelem obchodování s cennými papíry. Od roku 2014 byl zodpovědný za obchod a obchodní rozvoj skupiny Patria. V roce 2017 založil společnost Winstor Capital a.s. a následně Winstor investiční společnost a.s., ve které je předsedou představenstva.

Uvidíme se na FINfestu a REALITYfestu