Václav Kovář

Člen představenstva a portfolio manažer INVESTIKA, investiční společnosti, a.s.

Václav Kovář

Člen představenstva a portfolio manažer INVESTIKA, investiční společnosti, a.s.

Životopis

Po studiích ekonomie na České zemědělské univerzitě, irské Technological University of Dublin a oboru real estate na anglické University College of Estate Management začal Václav Kovář od roku 2007 působit v oddělení prodejů realitní společnosti Knight Frank. Do roku 2015 se postupně vypracoval až na pozici zástupce ředitele (associate director). V ní dostal možnost budovat zcela nové oddělení „ohrožených aktiv“ (Distressed Assets), jež se úzce specializovalo na realizaci zástav pro finanční instituce. Jako vedoucí týmu koordinoval vypracovávání dokumentace potřebné k prodeji nemovitostních aktiv, zaštiťoval proces due diligence a zajišťoval odhady prodejní hodnoty aktiv.

Po několikaleté přípravě splnil v roce 2015 praktické i teoretické kvalifikační podmínky a byl přijat za člena nadnárodní profesní organizace Royal Institution of Chartered Surveyors (Královská instituce certifikovaných odhadců) založené v Londýně v roce 1868, jejímž cílem je budování a dodržování co nejvyšších profesních a etických standardů v realitním odvětví.

Do INVESTIKA investiční společnosti přišel v roce 2017. Jako manažer portfolia INVESTIKA realitního fondu, otevřeného podílového fondu, se přímo podílí na zajišťování výkonnosti tohoto významného nástroje kolektivního investování v České republice.

Uvidíme se na FINfestu a REALITYfestu

Jak utratit 10 miliard

8. 11. 2021
14:50 - 15:50
Nadir (živě)