(Ne)atraktivita neživotního pojištění. Platí princip 3xP?

(Ne)atraktivita neživotního pojištění. Platí princip 3xP?

Produkt, procesy a peníze. Jaká je budoucnost zprostředkovatelů neživota? Nevyklízejí prostor alternativním kanálům? Jaká bude role zprostředkovatelů, srovnavačů, sjednavačů a dalších distribučních kanálů? S jakými inovacemi chtějí pojišťovny přijít na trh? Přestřelka expertů v přímém přenosu… Diskusi moderuje Ivan Špirakus.

Videozáznam živého streamu zde.

 

Fotogalerie