(Ne)atraktivita neživotního pojištění. Platí princip 3xP?

8. 11. 2021
10:35 - 11:35
Nadir

(Ne)atraktivita neživotního pojištění. Platí princip 3xP?

Produkt, procesy a peníze. Jaká je budoucnost zprostředkovatelů neživota? Nevyklízejí prostor alternativním kanálům? Jaká bude role zprostředkovatelů, srovnavačů, sjednavačů a dalších distribučních kanálů? S jakými inovacemi chtějí pojišťovny přijít na trh? Přestřelka expertů v přímém přenosu…