AVANT investiční společnost, a.s.

AVANT investiční společnost, a.s.

linkedin-icon
info@avantfunds.cz

O NÁS

Největším správcem fondů kvalifikovaných investorů a zároveň i nejrychleji rostoucí investiční společností na českém trhu je AVANT investiční společnost a.s., která letos oslavila již 15 let své existence.

AVANT byl založen v roce 2007 a nyní již obhospodařuje majetek přes 47 mld. Kč v 83 investičních fondech, z nichž je 14 kotováno na BCPP. Dalším 20 investičním fondům pak poskytuje služby administrátora. Celkově tak pokrývá více než 40 % všech FKI v České republice s majetkem přes 67 miliard Kč. Jen za předchozí rok 2020 AVANT založil 19 nových FKI z celkového počtu 45 fondů na českém trhu.

NAŠI LIDÉ

Pavel Bříza
Člen představenstva a obchodní ředitel

VIDEO

Upozornění

AVANT investiční společnost, a.s., je správcem fondů kvalifikovaných investorů dle zákona 240/2013 Sb. a jejich akcionářem nebo podílníkem se může stát kvalifikovaný investor dle paragrafu 272 tohoto zákona.