AVANT investiční společnost a.s.

AVANT investiční společnost a.s.

Největším správcem fondů kvalifikovaných investorů a zároveň i nejrychleji rostoucí investiční společností na českém trhu je AVANT investiční společnost a.s., která letos oslavila již 15 let své existence.

AVANT byl založen v roce 2007 a nyní již obhospodařuje a administruje celkový majetek přes 67 mld. Kč ve 152 investičních fondech včetně podfondů. Celkově tak pokrývá více než 40 % všech FKI v České republice . Jen za předchozí rok 2020 AVANT založil 19 nových FKI z celkového počtu 45 fondů na českém trhu.