SkyLimit Industry SICAV a.s.

SkyLimit Industry SICAV a.s.

+420 603 555 089
info@skylimit.cz

O NÁS

SkyLimit Industry investuje do odkupů kontrolních podílů ve společnostech o obratu přibližně 100—500 mil. Kč, které mají pevné místo na trhu, vykazují dlouhodobou ziskovost a vysokou přidanou hodnotu a generují atraktivní hotovostní tok.

Ve vybraných případech může SkyLimit Industry poskytnout finanční zdroje na další rozvoj podnikání přímo cílové společnosti, a to formou investice do kapitálu tam, kde již nepostačuje bankovní financování.

Generační výměna vlastníků, k níž v současné době v podnicích tohoto typu dochází, je významným zdrojem akvizičních příležitostí pro SkyLimit Industry.