Edward

O NÁS

Edward je investiční platforma nové generace. Umožńuje poradcům sestavit investiční plán na základě finančních cílů klienta a nastavit portfolio z ETF fondů. Portfolio pak automaticky řídí chytré technologie, které ho pravidelně rebalancují, měnově zajišťují a přesouvají odpovídající část peněz na blížící se cíle do konzervativnější strategie. 
V Edwardovi věříme, že klient, který má jasně definované své finanční cíle, je při investování trpělivější, disciplinovanější a lépe zvládá emoce spojené s kolísáním investic. Díky tomu dosahuje lepších investičních výsledků. Pro poradce je pak práce s klientem smysluplnější a radostnější. Díky chytrým technologiím a moderním ETF fondům Edward může poradcům vyplácet až 3x vyšší pravidelnou odměnu za péči o klienta než běžná fondová řešení, aniž by klient platil vyšší náklady.
 

NAŠI LIDÉ

Viktor Hostinský

Viktor pracuje v oboru investic a investičního poradenství od roku 2004. Svou pracovní kariéru zahájil v ČSOB investiční společnosti. Zkušenosti sbíral i v USA, kde získal jako první čech titul CFP (Certified Financial Planner). V roce 2008 založil poradenskou firmu VHI, zaměřenou na placené investiční poradenství, kterou v roce 2018 prodal Broker Trustu. Poslední 4 roky se věnuje vývoji nové investiční platformy pro poradce Edward, která byla uvedena na trh v roce 2020. Viktor věří, že finanční svoboda je základním předpokladem šťastného života. Jeho životním posláním je proto pomoci co nejvíce lidem finanční svobodu dosáhnout a udržet.

VIDEO