Energy financial group

Energy financial group

facebook-icon linkedin-icon twitter-icon

Energy financial group se zabývá společensky odpovědnými investicemi do energetických projektů založených na obnovitelných zdrojích. V čele s jejími ekonomickými odborníky přináší aktuální a profesionální informace z celosvětové populární, ale u nás stále se rozvíjející investiční oblasti odpovědných ESG investic, při nichž investoři kladou důraz na ekologii, společnost, etiku a udržitelný ekonomický rozvoj.