r2p invest SICAV, a.s.

r2p invest SICAV, a.s.

O NÁS

r2p invest SICAV prostřednictvím svých dceřiných společností vyhledává a investuje do prověřených portfolií evropských a středoasijských pohledávek.

Ty jsou následně spravovány renomovanou společností M B A Consult, která působí na trhu od roku 1996 a je přední mezinárodní inkasní společností v CEE regionu, Rusku, Číně, Indii, Indonésii, Filipínách, Singapuru a Kazachstánu.

Po inkasu pohledávky příslušnou SPV se prostředky zhodnocené o úrok vrací zpět do fondu a celý proces se může opakovat.

NAŠI LIDÉ

Pavel Makovec
Předseda investiční komise fondu r2p invest SICAV

Přední český ekonom a finanční expert v oblasti kapitálových trhů. Je absolventem Národohospodářské fakulty VŠE v Praze, kde je stále aktivně činný jako vysokoškolský pedagog.

Dříve pracoval jako ředitel divize investičního bankovnictví v České spořitelně, následně působil jako předseda představenstva ve společnosti EPIC Securities a od roku 2002 vedl tři roky pražskou pobočku Leader Investments, Inc., Arlington Heights, Illinois, USA. V letech 2005 a 2006 řídil oddělení dlouhodobého financování a treasury leteckého dopravce ČSA. V období 2008 až 2018 byl předsedou představenstva a výkonným ředitelem fondu kvalifikovaných investorů Arca Capital CEE, uzavřeného investičního fondu.

Od únoru 2019 je předsedou dozorčí rady akciové společnosti Snapcore, která je současně zřizovatelem regulovaného fondu kvalifikovaných investorů s názvem r2p invest SICAV. Fond se zabývá vyhledáním nových zajímavých investičních příležitostí do vysoce likvidních portfolií na trhu s bankovními pohledávkami. Prostřednictvím tohoto fondu nabízí Snapcore drobným investorům i velkým korporacím nelimitované zajištěné investiční příležitosti zejména na trzích východní Evropy a Asie.