Aleš Kreidl

Manažer produktové podpory pro oblast INVESTIC ve společnosti OK KLIENT, a.s.

Aleš Kreidl

Manažer produktové podpory pro oblast INVESTIC ve společnosti OK KLIENT, a.s.

Životopis

Aleš Kreidl vystudoval obory bankovnictví a finanční podnikání na Ekonomicko-správní fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Svoji kariéru zahájil v roce 1994 v Československé obchodní bance na pozici klientského pracovníka.

V roce 1998 nastoupil do první čistě internetové banky v ČR – Expandia Banky (později eBanky), a to na pozici ředitele regionálního klientského centra v Brně. Jeho náplní byla zejména akviziční činnost a zajišťování servisu pro afluentní klientelu. Od roku 2002 pracoval v Penzijním fondu České pojišťovny (dříve ABN AMRO Penzijním fondu), kde byl nejdříve zodpovědný za řízení a motivaci distribuční sítě pro region Jižní Moravy a později převzal agendu celého obchodního úseku pro segment externí distribuce, kde na pozici ředitele prodeje společnostem finančního poradenství jednal s klíčovými partnery fondu. V roce 2008 nastoupil do finančně poradenské společnosti M.S.QUATRO, kde zodpovídal za rozvojové projekty firmy a za produktovou oblast investic. Své zkušenosti s investicemi dále rozvíjel od roku 2017 ve fondu kvalifikovaných investorů TUTAMEN SICAV, a to v roli člena správní rady. Od roku 2019 pracuje pro broker pool OK KLIENT, kde řídí oddělení produktové podpory a dále zodpovídá za oblast investic.

Aleš Kreidl je ženatý a má tři děti. Ve volných chvílích rád chataří a věnuje se sportu.

Uvidíme se na FINfestu a REALITYfestu