PovDOK – Jak na povinné záznamy z jednání se zákazníkem?

PovDOK – Jak na povinné záznamy z jednání se zákazníkem?

Cílem workshopu je ukázat unikátní a moderní řešení pro elektronickou tvorbu záznamů z jednání se zákazníkem, která nemá na českém trhu obdoby.

Aplikace PovDOK slouží pro tvorbu povinné dokumentace v oblasti pojištění, úvěrů, investic a penzí:

  • generuje veškeré povinné dokumenty ke zprostředkování pojištění, úvěrů, investic a penzí
  • umožňuje propojení s evidencí klientů a smluv v informačním systému OčKo (hlídá aktuální souhlasy, informační dokumenty a ukládá autorizované dokumenty rovnou do systému)
  • obsahuje užitečnou nápovědu ke všem povinným údajům
  • umožňuje elektronickou autorizaci dokumentů (kombinace SMS kódu a validní mailové adresy nebo podpis na obrazovce počítače/tabletu/telefonu)