Viktor Hostinský

Zakladatel investiční platformy Edward

Viktor Hostinský

Zakladatel investiční platformy Edward

Životopis

Viktor pracuje v oboru investic a investičního poradenství od roku 2004. Svou pracovní kariéru zahájil v ČSOB investiční společnosti. Zkušenosti sbíral i v USA, kde získal jako první čech titul CFP (Certified Financial Planner). V roce 2008 založil poradenskou firmu VHI, zaměřenou na placené investiční poradenství, kterou v roce 2018 prodal Broker Trustu. Poslední 4 roky se věnuje vývoji nové investiční platformy pro poradce Edward, která byla uvedena na trh v roce 2020. Viktor věří, že finanční svoboda je základním předpokladem šťastného života. Jeho životním posláním je proto pomoci co nejvíce lidem finanční svobodu dosáhnout a udržet.

Uvidíme se na FINfestu a REALITYfestu